مشاوران آران وبیدگل
قالب وبلاگ

موضوع: گزارش هفته بهداشت روان ـ مديريت آموزش و پرورش شهرستان آران و بيدگل

هفته بهداشت روان از 24 لغايت 30 مهرماه فرصتي است تا فعاليت‌هاي مربوط به تأمين ، حفظ و ارتقاء سلامت روان در سطح مدارس و خانواده‌ها بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. بدين منظور هسته مشاوره اين مديريت با همكاري مشاوران و ساير كارشناسان فعاليت‌هاي ذيل را به انجام رسانده است.

1ـ تشكيل ستاد هفته بهداشت روان و انجام فعاليت‌هاي مقدماتي:

ـ اولين كار گروه بهداشت روان منطقه در تاريخ 14/7/89  با حضور مديريت و معاون پرورشي اداره، مسئول هسته مشاوره، كارشناسي سلامت اداره و كارشناسان آموزش اين مديريت تشكيل گرديد. و بر اساس دستورالعمل‌هاي مربوطه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي هفته بهداشت روان منطقه مورد بررسي قرار گرفت و در مورد تهيه دستورالعمل و تقويم اجرايي، برگزاري جلسات توجيهي ويژه مديران، مشاوران، مربيان بهداشت، دعوت از شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي، مذهبي براي سخنراني، برگزاري مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و نحوه ارزيابي و نظارت بر حسن اجراي برنامه و تقدير از فعالان عرصه سلامت روان و انتخاب مدرسه نمونه و موفق تصميمات لازم اخذ گرديد. (صورتجلسه به پيوست مي‌باشد).

ـ تشكيل كميته ويژه با تركيب معاونت پرورشي، 2 تن از كارشناسان شبكه بهداشت، مسئول هسته مشاوره در تاريخ 17/7/89 و تصميم‌گيري در زمينه نحوه استفاده از مشاركت و همكاري شبكه بهداشت و درمان منطقه در برگزاري هفته بهداشت روان در اين راستا بر اساس مصوبات اين جلسه 2 مسابقه در مقطع ابتدايي و متوسطه طراحي و به تصويب رسيد كه در دوره ابتدايي دانش‌آموزان به اين جمله پاسخ دهند كه بهداشت روان چيست و در 2 سطر آن را توضيح دهند.

و در دوره متوسطه تهيه روزنامه ديواري در ارتباط با موضوعات بهداشت روان مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد به آثار برتر جوايزي از طرف شبكه بهداشت تعلق گيرد. (صورتجلسه به پيوست مي باشد.)

- برگزاري نشست مشترك روان شناسان و مشاوران هسته مشاوره و كارشناسي انجمن اوليا و مربيان و كارشناس بهداشت آموزش و پرورش در تاريخ 18/7/89 و تصميم گيري در خصوص تهيه فهرستي از سخنرانان و هفته بهداشت روان و همچنين اختصاص موضوعات هفته بهداشت روان در جلسات انجمن و آموزش خانواده مدارس و....

- نشست مشترك هسته مشاوره و روان شناسان هسته و همچنين گروه آموزش مشاوران و تصميم گيري در خصوص تهيه تراكت مقاله، مطالب علمي و تهيه نرم افزارها و مسابقات مختلف كتابخواني ويژه هفته بهداشت روان به تاريخ 19/7/89 (صورتجلسه به پيوست مي باشد.)

در اين راستا سه مسابقه ويژه دانش آموزان طراحي گرديد با موضوعات:

 1- مدرسه اي كه دوست دارم را نقاشي كنيد (ويژه ابتدايي)

2- سه ويژگي مدرسه اي كه دوست دارم را بيان كنيد (ويژه راهنمايي)

3- پنج ويژگي مدرسه اي كه دوست دارم را توصيف كنيد (ويژه متوسطه) مقرر شد به آثار برتر جوايزي اهداء گردد. (نمونه تراكت‌ها به پيوست مي‌باشد).

 

* دعوت از شخصيت ها به منظور سخنراني و تشكيل همايش ها و جلسات آموزش خانواده:

- تهيه فهرستي از سخنرانان هفته بهداشت روان و ارسال آن به مدارس ( ليست مربوطه به پيوست مي‌باشد).

- دعوت از كارشناسان شبكه بهداشت به منظور سخنراني در مدارس راهنمايي و متوسطه

- برگزاري همايش مشاوران متوسطه و راهنمايي در تاريخ 21/7/89 با موضوع كارگاه بهداشت روان با سخنراني جناب آقاي بشارتي مشاور هسته و استاد دانشگاه. در اين كارگاه موضوع روابط حسنه در مشاوره با توجه به ارتباط خالق و مخلوق مورد بررسي قرار گرفت (خلاصه‌اي از مطالب و مقاله ارائه شده به پيوست مي‌باشد).

ـ برگزاري همايش مديران سه دوره تحصيلي و ارائه موضوع بهداشت روان توسط معاونت محترم پرورشي در تاريخ 24/7/89 (عملكرد تصوير به پيوست مي‌باشد).

ـ استفاده از مدرسان آموزش خانواده جهت ارائه مباحث بهداشت روان در جلسات عمومي اولياء و جلسات آموزش خانواده مدارس كه بر اساس گزارش‌هاي واصله از مدارس بيش از 60 مورد سخنراني توسط مدرسين آموزش خانواده و ساير سخنرانان اعزامي صورت گرفته است.

ـ سخنراني و جلسات پرسش و پاسخ با حضور مشاوران در مدارس ابتدايي و راهنمايي و متوسطه كه بر اساس گزارش‌هاي واصله بيش از 90 مورد جلسات سخنراني و پرسش و پاسخ در مدارس منطقه برگزار شده است.

 

* تهيه و توزيع تراكت، بروشور، مطالب علمي و ...

تهيه سه نمونه تراكت در زمينه شادابي و نشاط در زندگي و ارسال آن به كليه مدارس (نمونه به پيوست مي‌باشد).

ـ تهيه دو نمونه تراكت توسط گروه آموزش مشاوران متوسطه و راهنمايي و ارسال آن به مدارس (نمونه به پيوست مي‌باشد).

ـ تكثير يك نمونه پوستر با عنوان (مدرسه‌اي كه من دوست دارم) تهيه شده توسط وزارت متبوع و ارسال به كليه مدارس

ـ تهيه 3 نمونه مطالب علمي در زمينه بهداشت روان و ارسال آن به مدارس (نمونه‌ها به پيوست مي‌باشد).

موضوعات شامل اهميت بهداشت روان، روز شمار هفته بهداشت روان، روابط حسنه در مشاوره با توجه به ارتباط خالق و مخلوق .

ـ تكثير مقاله نقش معلم در بهداشت رواني دانش آموزان و توزيع بين مشاوران در جلسه گردهمايي مشاوران .

ـ اشتراك نشريه پيام مشاور (نشريه مركز مشاوره دانشگاه تهران) و ارسال آن به كليه مدارس سه دوره تحصيلي

ـ خريد يكصدهزار تومان تست و آزمون‌هاي رواني از انتشارات روان سنجي جهت تجهيز بانك اطلاعات تحصيلي، شغلي هسته مشاوره

ـ خريد پنجاه هزار تومان و سايل كمك آموزشي و تجهيزات بخش اختلال يادگيري مركز مشاوره نور

 

* اجراي مسابقات فرهنگي، هنري، ورزشي، كتابخواني

ـ برگزاري مسابقه هفته بهداشت روان ويژه دانش‌آموزان دوره متوسطه و راهنمايي با موضوع «5 ويژگي مدرسه‌اي كه من دوست دارم» كه به 15 نمونه از بهترين پاسخ‌هاي دانش‌آموزان جوايز ارزنده‌اي اهدا گرديد. (نمونه تراكت و پاسخ‌هاي دانش‌آموزان به پيوست مي‌باشد).

ـ برگزاري مسابقه نقاشي ويژه دانش‌آموزان دوره ابتدايي با موضوع «مدرسه‌اي كه دوست داريد را نقاشي كنيد» كه به 10 آثار برتر جوايزي اهداء گرديد. (نمونه پوستر تبليغاتي و آثار برتر به پيوست ارسال مي‌گردد).

نمونه پوستر تبليغاتي و آثار برتر به پيوست مي‌باشد.

ـ برگزاري دو نمونه مسابقه بهداشت روان با همكاري شبكه بهداشت و درمان شهرستان در دوره ابتدايي و متوسطه .

در دوره ابتدايي دانش‌آموزان در دو سطر بهداشت روان را تعريف نمايند و در دوره متوسطه نيز در ارتباط با بيماريهاي رواني، اعتياد و سلامت، تصميم‌گيري، اعتماد به نفس و ... روزنامه ديواري تهيه نمايند كه آثار برتر به شبكه بهداشت ارسال گرديد تا مورد تقدير واقع گردد.

ـ با توجه به مصوبات جلسه ستاد مسابقات ورزشي ويژه دانش‌آموزان در رشته‌هاي فوتبال، پينك‌پنك، دوميداني، طناب‌زني، دوچرخه‌سواري توسط كارشناسي تربيت‌بدني در سطح مدارس شهرستان برگزار و تيم‌هاي برتر لوح تقدير و هداياي تعلق گرفت.

برگزاري مسابقات فرهنگي، هنري، ورزشي، كتابخواني، روزنامه ديواري و ... توسط مدارس كه نمونه‌كارها و فعاليت‌هاي مدارس به پيوست مي‌باشد.

* انجام بازديدهاي گروهي دانش‌آموزان از مراكز بهداشتي، توانبخشي و ...

ـ بازديد 6 گروه از دانش‌‌آموزان مدارس منطقه از مركز مشاوره آموزش و پرورش و آشنايي با خدمات مشاوره‌اي اين مركز

ـ بازديد 5 گروه از دانش‌آموزان منطقه از بيمارستان اخوان (بخش اختلال روان)

ـ بازديد 6 گروه از دانش‌آموزان از مركز توانبخشي اميركبير كاشان

ـ برپايي اولين نمايشگاه دائمي سلامت در شبكه بهداشت با عنوان «پيشگيري از اعتياد»، و برنامه‌ريزي جهت بازديد كليه مدارس سه دوره تحصيلي از اين نمايشگاه در طول سال تحصيلي كه تاكنون بيش از 30 مدرسه بصورت گروهي بازديد داشته‌اند. (به پيوست جدول برنامه‌ريزي بازديد مدارس از نمايشگاه دائمي صورت ارسال مي‌گردد).

ـ برپايي نمايشگاه عكس و طراحي ويژه دانش‌آموزان در دبيرستان سميه و بازديد گروهي دانش‌آموزان و مسئولين آموزش و پرورش از اين نمايشگاه در طول هفته بهداشت روان (به پيوست نمونه عكس ارسال مي‌گردد).

 

* ايجاد واحد راهنماي تلفني و پذيرش مراجعين به صورت رايگان در طول هفته:

ـ به منظور ارائه راهنمايي تلفني به دانش‌آموزان و خانواده‌ها تراكتي تهيه و به مدارس ارسال شد تا دانش‌آموزان و اولياء بتوانند در زمان‌هاي تعيين شده بصورت حضوري و تلفني از خدمات مركز مشاوره آموزش و پرورش استفاده نمايند. همچنين در طول اين هفته مراجعات دانش‌آموزان و خانواده‌هاي آنان بصورت رايگان و ساير مراجعين بصورت نيم بها مورد پذيرش قرار گرفتند.

 

 

* توجه به فضاي فيزيكي و رواني و ايجاد شور و نشاط در مدارس:

به صدا درآوردن زنگ سلامت روان در روز اول هفته و پخش گل و شيريني و شكلات و چاي بين دانش‌آموزان (نمونه به پيوست مي‌باشد).

ـ اجراي بيش از 10 مورد برنامه‌هاي تفريحي و شاد پياده‌روي به سمت پارك بزرگ شادي شهرستان

 ـ اجراي برنامه‌هاي ريگ‌نوردي و كوهنوردي در سطح مدارس

ـ اجراي برنامه‌هاي مفرح و شورانگيز در صبحگاه و زنگ تفريح مدارس توسط مشاوران و مربيان تربيتي مدارس .

ـ برگزاري نرمش صبحگاهي در طول هفته بهداشت روان توسط مربي تربيت بدني در سطح مدارس ابتدايي و راهنمايي .

 

* تهيه دستورالعمل هفته بهداشت روان و توجه به تقويم اجرايي هفته بهداشت روان :

ـ تنظيم تقويم اجرايي هفته بهداشت روان بر اساس مصوبات ستاد و ارسال آن بين مدارس منطقه (بخشنامه مذكور به پيوست مي‌باشد).

ـ تهيه پوستر رنگي تحت عنوان « مدرسه با نشاط، يادگيري بهتر و دانش‌آموزان توانمند» كه در آن روز شمار هفته بهداشت روان به شكل زيبا ترسيم شده و ارسال آن به كليه مدراس (نمونه به پيوست مي‌باشد).

ـ تهيه يك نمونه روزشمار هفته بهداشت روان كه در ارتباط با هر يك از موضوعات روز شمار هفته بهداشت روان مطالب كوتاه، جذاب و مفيد تهيه شده و اين بروشور به مدارس ارسال گرديد. (نمونه به پيوست مي‌باشد).

*  معرفي مراكز مشاوره و خدمات روان‌شناختي به دانش‌آموزان:

ـ طي يك تراكت مركز مشاوره و خدمات روان شناختي نور، كارشناسان و روان‌شناسان اين مركز به انضمام روزها و ساعات كاري و نوع تخصص آنان به دانش‌آموزان معرفي گرديد (نمونه تراكت به پيوست مي‌باشد).

ـ همچنين دو مركز مشاوره فعال منطقه كه زيرنظر اداره بهزيستي اداره مي‌شود به مدارس و دانش‌آموزان معرفي گرديد.

 

* برپايي نمايشگاه‌هاي عكس و كتاب و ...

ـ با توجه به همكاري و هماهنگي بين شبكه بهداشت و هسته مشاوره آموزش و پرورش نمايشگاهي دائمي در ارتباط با سلامت روان و راهنماي پيشگيري از اعتياد در شبكه بهداشت شهرستان و بصورت دائمي تأسيس گرديد كه مقرر گرديد تمامي دانش‌آموزان منطقه در طول سال تحصيلي از اين نمايشگاه بازديد بعمل آورند.

ـ برپايي نمايشگاه‌هاي عكس، پوستر، بروشور، روزنامه ديواري در سطح مدارس راهنمايي و متوسطه منطقه با مشاركت شوراي دانش‌آموزي، بسيج دانش‌آموزي و ساير گروه‌هاي فعال .

ـ با همكاري اداره فرهنگ و ارشاد و دبيرستان دخترانه سميه نمايشگاهي از آثار طراحي و نقاشي يكي از دانش‌آموزان هنرمند به نام فاطمه بوجار در محل دبيرستان افتتاح گرديد كه زمينه بازديد ساير دانش‌آموزان مدارس و مسئولين شهر از اين نمايشگاه فراهم شد.

 

* استفاده از ظرفيت سازمان‌ها و نهادها و جلب مشاركت رسانه‌ها:

ـ استفاده از ظرفيت‌هاي شبكه بهداشت و استفاده نيروهاي تخصصي شبكه در راه‌اندازي و افتتاح اولين نمايشگاه دائمي بهداشت روان و راه‌هاي پيشگيري از اعتياد.

ـ استفاده از نيروهاي تخصصي، روان‌شناسان و مشاوران شبكه بهداشت و اداره بهزيستي در برگزاري جلسات آموزش خانواده در سطح مدارس منطقه

ـ جلب مشاركت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان در زمينه برپايي نمايشگاه كتاب و عكس در سطح مدارس و همچنين اهداء كتاب‌هاي علمي، آموزشي و روان‌شناسي به كتابخانه‌هاي مدارس .

ـ برگزاري جلسات توجيهي ويژه مشاوران و استفاده از كارشناسان شبكه بهداشت در زمينه نحوه اجراي طرح مهارت‌هاي زندگي در سطح مدارس با همكاري آموزش و پرورش و شبكه بهداشت .

ـ انعكاس گزارش هفته بهداشت روان و برپايي نمايشگاه‌ها در سطح نشريات داخلي .

ـ انعكاس گزارش و مطالب و مقالات علمي در زمينه مشاوره‌اي و روان‌شناسي در وبلاگ مشاوران آران و بيدگل

ـ تهيه و تكثير و توزيع نرم‌افزار لبخند سلامت براي كليه مدارس با موضوع پيشگيري از دخانيات با همكاري شبكه بهداشت كه مقرر گرديد فيلم توسط مشاوران براي كليه دانش‌آموزان نمايش داده شود و در پايان فرم‌ نظر‌خواهي از دانش‌آموزان تكميل گردد.

ـ نصب پرده و پلاكارد در سطح شهر و نمازجمعه با همكاري شوراي شهر و شهرداري آران و بيدگل

ـ اجراي دو مسابقه ويژه دانش‌آموزان دوره ابتدايي و متوسطه با همكاري شبكه بهداشت و اهداء جوايز به برگزيدگان توسط مسئولين شبكه بهداشت.

 

* برگزاري جلسات پرسش و پاسخ، همايش‌ها ويژه مشاوران و دانش‌آموزان

ـ برگزاري اولين همايش مشاوران دوره متوسطه و راهنمايي با عنوان «روابط حسنه در مشاوره با توجه به ارتباط خالق و مخلوق» در تاريخ چهارشنبه 21/7/89 در محل هسته مشاوره (گزارش مصور به پيوست مي‌باشد).

ـ برگزاري همايش مديران سه دوره در تاريخ 24/7/89 و تشريح فعاليت‌ها و برنامه‌هاي هفته بهداشت روان (گزارش تصوير به پيوست مي‌باشد).

ـ برگزاري 15 جلسه تخصصي ويژه دانش‌آموزان دوره متوسطه با موضوع راههاي تأمين بهداشت و سلامت روان توسط مشاورين

ـ برگزاري 20 جلسه تخصصي ويژه دانش‌آموزان دوره راهنمايي در زمينه موضوعات بهداشت روان توسط مشاوران راهنمايي

ـ با توجه به اهميت بهداشت روان مقرر گرديد حداقل 4 مورد از جلسات گردهمايي مشاوران به موضوعات بهداشت روان اختصاص يابد.

ـ با توجه به توافقات بعمل آمده با شبكه بهداشت و درمان مقرر گرديد 18 ساعت دوره ضمن خدمت ويژه مشاوران جديدالاستخدام در ارتباط با موضوعات بهداشت رواني با استفاده از كارشناسان و مشاوران شبكه بهداشت برگزار شود.

ـ برگزاري جلسات آموزش مهارت‌هاي زندگي در مدارس راهنمايي توسط مشاوران هسته مشاوره كه در اين زمينه در مهرماه در 10 درصد مدارس راهنمايي طرح اجرا گرديده است.

ـ برگزاري بيش از 30 جلسه پرسش و پاسخ ويژه اولياي دانش‌آموزان در مدارس ابتدايي و راهنمايي و متوسطه با حضور كارشناسان و روان‌شناسان هسته مشاوره در زمينه بهداشت رواني در خانواده .

 

* اجراي برنامه‌هاي تشويق براي دانش‌آموزان و مدارس و مشاوران فعال:

ـ اهداي جايزه به 15 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه كه در مسابقه هفته بهداشت روان و موضوع «5 ويژگي مدرسه‌اي كه من دوست دارم» شركت نمودند.

ـ اهداي جايزه به 15 نفر از دانش‌آموزان ابتدايي كه در مسابقه نقاشي هفته بهداشت روان شركت نمودند.

ـ اهداي جايزه به 25 نفر از دانش‌آموزان دوره ابتدايي و راهنمايي و متوسطه كه در مسابقه هفته بهداشت روان طرح شده از سوي شبكه بهداشت آثار بهتري ارائه نموده‌اند.

ـ بر اساس ارزيابي بعمل آمده از فعاليت‌هاي هفته بهداشت روان مدارس، در دوره ابتدايي 4 مدرسه در دوره راهنمايي7 مدرسه دو در دوره متوسطه 5 مدرسه بعنوان مدارس نمونه و فعال انتخاب شدند كه با توجه به هماهنگي بعمل آمده با كارشناسي ارزيابي عملكرد اداره، به همكاران و مشاوران فعال تقديرنامه تعلق گرفت.

ـ مشاوراني كه در جلسات و همايش‌هاي دانش‌آموزان مشاركت بيشتري داشتند مورد تقدير قرار گرفتند.

 

* تهيه نرم‌افزارها، لوح فشرده، فيلم و ...

ـ راه‌اندازي وبلاگ مشاوران آران و بيدگل با نشاني moshaver2728.blogfa.com و ارائه موضوعات علمي و روانشناسي و مشاوره در اين وبلاگ .

ـ تهيه فيلم شاد آموزشي با عنوان «لبخند سلامت» از شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل و توزيع آن در بين مدارس منطقه (نمونه به پيوست مي‌باشد).

ـ تكثير مجموعه نرم‌افزارهاي پيشگيري از روابط آسيب‌زا (10 عددي) براي مدارس راهنمايي دخترانه بصورت رايگان .

ـ خريد 3 نرم‌افزار با عنوان‌هاي روانشناسي چهره و مجموعه مقالات روانشناسي به منظور تجهيز بانك اطلاعات تحصيلي شغلي هسته مشاوره .

ـ انعكاس گزارش مصور مدارس و هسته مشاوره در زمينه هفته بهداشت روان در يك لوح فشرده (نمونه به پيوست مي‌باشد) .

ـ خريد نرم‌افزار آموزش گام به گام هينپوتيزم و كتاب ذهن خلاق، جسم سالم و آرامش روح از انتشارات پايگان .

 

 

* طراحي و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه:

1ـ اجراي طرح پيشگيري از روابط آسيب‌زاي دختران در تعدادي از مدارس راهنمايي و دختران با حضور مشاوران دوره جديد

2ـ اجراي طرح پيشگري از دخانيات، ا عتياد، سوانح و حوادث، سوء تغذيه و كم تحركي در تعدادي از مدارس با همكاري شبكه بهداشت، بهزيستي، نيروي انتظامي و بهزيستي

3ـ آموزش مهارت‌هاي زندگي با موضوعات مهارت ابراز وجود، قاطعيت در نه گفتن، برقراري ارتباط مؤثر ويژه دانش‌آموزان

 

* طرح‌ها و ابتكارات بديع:

ـ بكارگيري مشاوران در ارائه جلسات سخنراني، آموزش خانواده پرسش و پاسخ، همايش‌هاي دانش‌آموزان در مدارس .

ـ جلب مشاركت فعال سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي بويژه شبكه بهداشت و بهزيستي در اجرا و تأمين هزينه‌هاي مالي طرح‌هاي هفته بهداشت روان .

ـ چندين طرح با شبكه بهداشت و بهزيستي مورد توافق قرار گرفته است كه قرار است در طول سال تحصيلي اجرا و هزينه آن توسط آن نهاد پرداخت شود.

ـ برگزاري سه مسابقه جديد بين دانش‌آموزان منطقه با عنوان : ويژگي‌هاي مدرسه‌اي كه آنها دوست دارند را بيان كنند و يا نقاشي نمايند.

ـ بر اساس تجزيه و تحليل نتايج برگزاري مسابقه بين دانش‌آموزان، نكات جالب و ارزنده‌اي از پاسخ‌هاي دانش‌آموزان بدست آمد كه در برنامه‌ريزي‌ها و جلسات بامشاوران و مديران مورد بحث واقع خواهد شد. (بخشي از نتايج و پاسخ‌ دانش‌آموزان به ويژگي‌هاي مدرسه مورد نظر آنان به پيوست مي‌باشد).

ـ خريد بيش از 000/100 تومان كتاب، CD، وسايل كمك آموزشي بخش اختلالات يادگيري براي تقويت بانك اطلاعات تحصيلي و شغلي هسته مشاوره .

ـ اشتراك نشريه پيام  مشاوره (ماهنامه نشريه دانشگاه تهران) براي يكصد مدارس منطقه .

ـ خريد نرم‌افزار آموزش گام به گام هيپنونيزم و كتاب ذهن خلاق، جسم سالم و آرامش روح براي مشاوران .

ـ خريد مبلغ سيصد هزار تومان كتاب از انتشارات سازمان‌هاي سنجش براي مدارس متوسطه با موضوعات انتخاب رشته نمودن .

ـ موفقيت در آزمون‌ها، راهنماي انتخاب رشته، CD هاي آموزشي، كتاب‌هاي كمك آموزشي و آزمون سراسري .

ـ برپايي اولين نمايشگاه دائمي در ارتباط با سلامت روان و راه‌هاي پيشگيري از اعتياد با همكاري شبكه برنامه‌ريزي براي بازديد كليه دانش‌آموزان سه دوره از نمايشگاه در طول سال تحصيلي .

ـ خريد مبلغ سيصدهزار تومان CD آموزش كتاب‌هاي مشاوره و برنامه و برنامه‌ريزي، كمك آموزشي، آزمون سراسري از انتشارات سازمان سنجش براي مدارس متوسطه .

ـ اجراي دو مسابقه :

 1ـ بهداشت روان يعني چه در دو سطر تعريف كنيد ويژه دانش‌آموزان ابتدايي .

 2ـ نشريه‌نويسي با موضوعات سلامت روان ويژه دانش‌آموزان متوسطه در سطح مدارس منطقه با همكاري شبكه بهداشت و استقبال گسترده دانش‌آموزان .


موضوعات مرتبط: بهداشت روان
[ یکشنبه ۳۰ آبان۱۳۸۹ ] [ 12:15 ] [ مشاور ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

پایگاه اطلاع رسانی کارشناسی مشاوره
و گروه آموزشی مشاوران آموزش وپرورش شهرستان آران وبیدگل
درزمینه تحصیلی, شغلی , سازشی ، خانوادگی ، ازدواج وانتخاب رشته
امکانات وب
بک لينک